Edita Katinait'e-Kal'ciunien'e på besøg i Bogense - Jeg skylder Rotary alt
Edita er ofte på besøg i Bogense , og som regel har hun sin mand og lille søn på fire-et halvtår med sig.

Hun har en særlig forkærlighed for byen, hvor hun blev gift med sin mand Giedrius for seks år siden ???, og fordi hun har mange gode venner her

- ja mere end gode venner, siger hun. - Når jeg bor her hos Carsten og Anne Mette (henholdsvis Leth og Sulsbrück) føler jeg det er min familie, fortæller Edita, mens vi nyder en kop kaffe i det smukke, velholdte bindingsværkshus på Adelgade.

-Det er ti år siden jeg kom til Bogense første gang, fortæller Edita, der er født i en lille by Ukmerge ca. 60 km fra Vilnius, der er hovedstaden i Litauen. Editas vej til Bogense begyndte, da hun var engelsk studerende, og som sådan blev tilknyttet rotarys Carsten Leth, som tolk, da han med militær præcision begyndte at reetablere Rotary klubberne i landet.

Rotary forbudt

Under den tyske og dernæst den russiske besættelse blev Rotary forbudt, og de fleste rotaryanere blev depoteret til Sibirien, men faktisk var der allerede i 1934 etableret Rotary klubber i Litauen.

Der skulle gå mere end 50 år, før der igen blev etableret klubber i Litauen. Den første blev re-chartet i Kanus i 1994 på foranledning af guvernør Carsten Leth i Rotary distrikt 1460, hvorunder Bogense hører, og dermed også klubberne i Litauen.

Der var ikke nemme vilkår i landet, der netop havde vundet friheden efter den russiske besættelse. En generation var frataget alt initiativ, og da russerne rejste efterlod de et forarmet land og en befolkning med få resurser.

Det er ganske kort historien forud for Rotarys engagement i landet.- Edita har med tiden fået titlen af generalsekretær i Rotary Litauen, og arbejder desuden som lærer. I sin funktion i Rotary rejser hun meget- en mulighed hverken hun eller andre i landet havde før den russiske besættelse ophørte, fortæller hun. Hendes opgaver er at skabe kontakt og koordinere forbindelsen mellem Rotary klubberne i Litauen og Danmark.- Jeg vidste intet om Rotary, da jeg begyndte at arbejde for Carsten Leth, og det overraskede mig, hvor meget de gjorde, og hvordan de fulgte de forskellige projekter til dørs, fortsætter Edita, og det uanset om de kom med computere eller et udstyr til bekæmpelse af tuberkulose (TB) . De underviste i brugen og vedligeholdelsen af udstyret, og det har stor betydning i vort land, hvor tuberkulose desværre er udbredt. Allerede efter et par uger kan man stille en sikker diagnose og dermed hurtigere sætte en behandling i gang. TB er meget smitsomt og med den frie bevægelighed over grænserne oplever vi flere tilfælde end tidligere, og ikke kun de fattige rammes, fortsætter Edita. Rotary valgte at gøre en indsats for det litauiske folk for at begrænse smittekilden.

Sand idealist

Edita lægger ikke skjul på, at hun skylder Rotary alt. - Det lyder måske en anelse patetisk, men siger hun, gode mennesker her i Bogense Rotary Klub valgte personligt at støtte mig økonomisk, mens jeg studerede, og gav mig muligheden for at gøre mine studier færdige, så jeg kunne begynde at arbejde og dermed bidrage til Litauens opbygning. - En sådan idealisme kan måske være svært at forstå for os velfærdsdanskere - en ung kvinde, der oprigtig ønsker at gøre en forskel i sit land, og dermed bliver en rollemodel for andre unge.

- Men den dramatiske historie, som Litauen samme med de øvrige baltiske lande har været igennem er uden tvivl medvirkende til hendes indstilling.-

Frihedstrang

Der har været en tendens til, fortsætter hun, at unge veluddannede litauere bosatte sig i udlandet, og giftede sig med udlændinge for at slippe ud Litauen, og det, der i forhold til udlandet var at betragte som et fattigere liv, men heldigvis ser vi, at tendensen er ved at ændres.

Edita ved godt, at det skyldtes den lange "indespærring" og at unge har en særlig frihedstrang og lyst til at se verden, være godt klædt, spise godt og tjene mange penge. Den mulighed har vi også nu i Litauen, hvor de store byer gennem de sidste ti år er på højde med andre europæiske storbyer.

- Men der er også megen fattigdom, arbejdsløshed og misbrugsproblemer - især på landet, og en organisation som Rotary er med til at gøre livet mere tåleligt også for den gruppe af befolkningen, siger Edita alvorligt.

Rotary gør en forskel

- Nej Rotary er ikke kun bedsteborgere, der spiser middage og gør forretninger med hinanden, smiler hun.

- De gør en forskel og har lært mig at tænke over mit eget liv.

- Jeg har oplevet og set, hvor trist det kan være for børn, gamle og familier.- Mine forældres generation var handlingslammede på grund af først krigen og så den russiske undertrykkelse, men vi unge har fået en fiskestang og ikke fisken - og det kan vi ikke takke nok for mener Edita, der selv blev medlem af Rotary for fem år siden.

I Litauen er Rotary en særdeles velkendt organisation, der i modsætning til de danske klubber, som virker mere i det stille, i Litauen er kendt fra medierne for at gøre en forskel.

Også vore egne medlemmer i de 41 litauiske klubber yder en stor og aktiv indsats for landets egen trængende befolkning.

Udvikling og livserfaring er meget vigtig for mig, og det jeg har modtaget og mødt vil jeg gerne være med til at gi' videre, slutter Edita, der i søndags rejste tilbage til Litauen.

Birgit Folden