Carsten Leth, bor i Bogense, det er han glad for, men han har en del af sit hjerte i Litauen.
"Rotary er en loge, hvor gamle mænd mødes, spiser, og desuden bestemmer, hvad byrådet skal beslutte".

"Rotary er en kopimaskine". Det er den opfattelse man kan møde i samfundet, hvis man spørger om hvad Rotary er, og står for.

Ordene er Carsten Leths, som siden 1976 har været medlem af Bogense Rotary Club.

Blot for god ordens skyld er Rotary en verdensomspændende organisation, som blev stiftet i USA i 1905 af Paul Harris.

Organisationen optager medlemmer af begge køn i selvstædige erhverv. Mottoet er at tjene andre, og Rotary drives udelukkende ved hjælpe af medlemmernes egne midler.

-Vi modtager ingen offentlige tilskud, betoner Carsten Leth. Organisationen har på verdensplan 1.2 mio. medlemmer. I Bogense klubben, der er chartret i 1948, er der p.t. 45 medlemmer, heraf er tre kvinder.

Klubben i Bogense har virket i forbindelse med humanitære opgaver både lokalt og globalt. For eksempel har man doneret 25.000 kroner til Familiehuset i den daværende Bogense Kommune, så familier, som aldrig kom på ferie med deres børn, fik denne mulighed.

Unge ud med Rotary

Udvekslingsstudenter har gennem mange år været en hjørnesten i det internationale arbejde. Bogense klubben udsender som regel en eller to ud i verden, og tilsvarende har vi unge fra andre lande, der bor hos private familier og således oplever en dansk hverdag,fortæller Carsten Leth.

Gennem flere år var det unge fra Brasilien, USA og andre fjerne destinationer, der nød den danske gæstfrihed,

men de seneste år har man især hentet unge fra Litauen og Polen. Fælles for disse unge, fortæller Carsten Leth, er at de har en vældig ambition om at gøre tingene rigtig godt, og vende hjem med såvel gode oplevelser, men også en viden, som de kan bruge i deres hjemland. Blandt andet kom et antal polakker på gymnasiet i DK. En af dem var Helena, som gik på Nordfyns Gymnasium, og som i dag er den polske stats juridiske konsulent ved EU domstolen.

Fruens ord mands lov

I 1992 var Carsten Leth i sin egenskab af guvernør i Rotary og fru Anne Mette inviteret til et besøg i Litauen, der efter den russiske besættelse manglede alt.

- Vi var tre dage i Klaipeda i forbindelse med en re-chartring af en Rotary Club.

Det var sådan, at Stalin deporterede alle rotaryanerne og deres familier til Sibirien (kun en vendte hjem).

-Vi besøgte børnehjem, hospitaler og skoler, og også Vilnius Universitetsbibliotek. Et jammerligt besøg. Russerne havde afbrudt varmeforsyningen, der var frost i lokalerne og de ansatte sad med overfrakker, pelshuer og vanter og forsøgte at passe deres arbejde. Vi mødte her en engelsktalende bibliotekar Jolanta, som blev vor indgangsvinkel til hele landet, Hun blev senere en uvurderlig hjælp mod den ofte fornærmende bureaukrati mange myndighedspersoner udviste.

Det var rent ud sagt elendige forhold, der herskede i Litauen, og her var det, at Anne Mette, Carsten Leths kone, sagde de berømte ord - "Rotary må gøre noget"!

Og således blev fruens ord, mandens lov. Hjemme i hyggelige varme Bogense forklarende Carsten Leth situationen for klubbens medlemmer, og der var stor enighed om, at Rotary måtte gøre noget.

Carstens militære fortid kom til sin ret. Med militaristisk præcision blev der sat en handlingsplan i værk.

Der kom folk til Bogense fra Vilnius Universitets bibliotek, der skulle lære vores bibliotektssystemer at kende og sidst på Odense Universitetsbibliotek lærte sammenhængen internationalt og fik værktøjer til fortsat udvikling. Allerede i 1992 blev Vilnius Universitets Bibliotek on-line med den øvrige verden.

Igennem de fjorten år Carsten Leth har arbejdet i Litauen, er der gennemført over 500 projektet i landet af såvel humanitær som undervisningsmæssig karakter.

Utallige er de transporter Carsten Leth og andre medlemmer af Rotary har haft til landet. Det drejer sig om computere, hospitalsudstyr, ambulancer, briller, (alle er udmålt af optiker) tøj og sko (alt nyt) ligeledes nye møbler og legetøj til børnehaver og skoler. Kørestole og vaskemaskiner til plejehjem og meget andet.

Siden 1993 er der lagt en plan for reetablering af Rotaryklubber i Litauen. I dag er der 39 klubber, samt syv nye på vej.

Samlet indsats

Samtlige danske Rotary klubber og i den øvrige verden har hjulpet med at løfte opgaven. Det har haft stor betydning for landet og den litaueske befolkning, fortsætter Carsten Leth. I kraft af at så mange har gjort en indsats, har vi løftet store opgaver. Et eksempel på samarbejde er Hadsten,

Faaborg, og Bogense klubberne som flyttede alt inventar og udstyr fra Assens Sygehus. Desuden har vi købt og renoveret 52 ambulancer med komplet udstyr. Det er

klubmedlemmer i DK, der har renoveret de brugte ambulancer. Vi har desuden bidraget med et anseligt beløb til at "Frihedens Engel" - et monument, i Vilnius, som russernes sprængte, er blevet genopført. Monumentet har i lighed med Korshøjen ved Siuliai stor symbolsk betydning blandt folket.

"Frihedens Engel" er blevet et kultsted, som for eksempel nygifte besøger.

Carsten Leth har den glæde og ære, at hans navn er indgraveret på søjlen. Der står på litauesk Karsten Lethas, hvis nogen blandt læserne kommer forbi og vil se det.

Penge til at holde området og bydelen ved lige opkræver man blandt andet på "Alle Narres Dag", hvor der kræves visa for at besøge bydelen. Visa-pengene går til projektet.

Børn og unge

Forældreløse eller på anden vis anbragte børn har haft kummerlige vilkår i Litauen. Derfor er der mange børneprojekter, som Rotary medlem-

merne bruger penge på. Når de unge er 18 år smides de ud fra de børnehjem, de har boet på. Forsynes, hvis der er penge i den sociale kasse den dag, med 4.000 kroner og besked om at klare sig selv. Deres eneste udvej er kriminalitet og prostitution. En lokal litausk Rotary klub har etableret et hjem hvor voksne forældreløse kan bo under uddannelse og senere hjælpes de til et job. Det tog tre år at overbevise de lokale myndigheder om, at det var en god idé. Nu bor der 12 unge i et hus og klarer sig flot.

Tuberkulose

Blandt mange andre frygtelige sygdomme er tuberkulose, en af de største dræbere i landet.I en særlig belastet region foranstaltede Rotary at 24.000 skoleelever blev testet. 23,7 procent af dem var positive. Dertil kommer deres familier og evt. behandlere.. Rotary har iværksat et stort sundhedsprogram og WHO er gået ind i arbejdet.

Carsten Leth har gennem 14 år opholdt sig otte måneder fordelt over året i Litauen. Han kender landet, dets befolkning, deres svagheder og deres styrker. Han har mødt folk fra Mafiaen, fra KGB og betonkommunister, men han har også mødt et folk, der på trods af ufattelige lidelser og stor fattigdom har haft en vilje og et håb. Netværker er utro-

lig vigtige, og Carsten Leth lader sig ikke uden videre afvise. Der er eksempler på, at han har henvendt sig til både præsidenter og paven for at få fremmet en sag, han havde på hjerte.

Igen er det den vedholdende strateg, der med talent sørger for, at bolden bliver i luften.

- Han kender vanskelige situationer fra de missioner, han gennem årene har deltaget i som FN observatør i blandt andet Cypern, Libanon og Ægypten.

To personligheder

Carten Leth og Uffe Ellemann Jensen, den daværende udenrigsminister, som tidligt anerkendte Litauens selvstændighed, nævnes med lige stor ærbødighed i Litauen, og Carsten Leth har da også haft den glæde og ære at blive dekoreret af den litauiske præsident med en orden "The Order af the Grand Duke Getiminas" tilbage i februar 2000.

- Mine år i Litauen har gjort, at jeg har ændret holdning til mange ting. Jeg har oplevet et land, med en meget stor vilje til forandring, men også et land med stor fattigdom kun 800 km fra vores grænse.

- Det har været en stor glæde for mig, at Rotary har medvirket til at få et land på fode, der så sent som i 1991 blev angrebet af russerne, fortsætter Carsten Leth, og der er meget at gøre endnu -især på landet. Men det litauiske folk er velsignet med en fantastisk livsvilje, hvor især pigerne tegner sig for dynamikken. Ved universitet i Vilnius er der 15.000 studerende, de 10.000 er kvinder.

-Der har været års kampe mod myndigheder og korrupte embedsmænd, for demokrat, det bliver man ikke lige over en nat, slutter Carsten Leth, der for sin part har udført sin mission.

Birgit Folden